پرچم کانادا

شرایط مهاجرت قانونی به کانادا

کشور کانادا یکی از مهاجر پذیرترین کشورهای جهان است. فارسی زبانان زیادی ساکن کانادا هستند. ما در نوشتارهای لوکال اینتگ در تلاشیم تا کمک کنیم تا زندگی بهتری برای مهاجران رقم بخورد. در این نوشتار قوانین مهاجرت کشور کانادا معرفی شده است. لطفا با لوکال اینتگ همراه شوید. مقدمه همانطور که می‌دانید، کشور کانادا همیشه…