آب و هوای مناطق مختلف آلمان و شهرهای مهم آن- لوکال اینتگ

شاید قصد مهاجرت به آلمان یا قصد گردش در این کشور را داشته باشید. ما در این مقاله و مقالات دیگر آب و هوای آلمان را از جنبه های مختلف معرفی کردیم تا به آشنایی و ادغام مهاجران کمک کرده باشیم. لطفا با لوکال اینتگ همراه شوید. به طور کلی می‌توان گفت دو منطقه آب…