تجربیات زندگی در سوئد

 زندگی در سوئد چگونه است؟   سوئد کشوری با طبیعت بی نظیر و پوشیده از جنگل های انبوه است با سواحلی خیره کننده و دریاچه های جذاب که شکوه و زیبایی آن را به رخ هر ببینده ای می کشد. کشور سوئد علاوه بر زیبایی های بصری به لحاظ فرهنگی و جذابیت های زندگی بسیار … ادامه خواندن تجربیات زندگی در سوئد